Dating alpabetong filipino

Ang mga titik na F, J, V, at Z ay napakaimportante dahil ang mga tunog na ito ay matatagpuan sa mga wika tulad ng Ifugaw at Ivatan.Ito ang mga halimbawa ng mga bagong titik: Bago ang panahon ng pananakop ng mga Kastila sa Pilipinas, karamihan sa mga wika sa Pilipinas ay tatlong patínig /a/ /i/, at /u/.

Ang CHED Memorandum Order (CMO) bilang 20 serye 2013 ay naglalayong gawing 36 yunits ang orihinal na 63 yunits ang General Education kurikulum para sa kolehiyo na siyang naging sanhi ng pagkakadismaya ng mga ilang propesor sa Filipino. Randy Din, isang propesor sa Colegio na eksperto sa wikang Filipino, ay hindi sumasang-ayon sa panukalang ito.

Aniya kung sakaling itiwalag ang asignaturang Filipino sa kolehiyo ay magkakaroon ng malaking epekto ito sa mga estudyante.

“Unang-una, hindi na nila [mga mag-aaral] malalaman ang tamang paggamit ng wika at lalong lalala ang hindi pagkaka-alam nito.

Hindi na uunlad pa lalo ang wikang Filipino dahil nahinto na siya [sa pagturo] kasi isa sa paraan ng pagpapalaganap nito ay sa pamamagitan ng pag-gamit sa eskwelahan pero kung ito ay ititigil, pano pa ito uunlad? Dagdag pa niya, maaring pagdudahan ng nakararami ang ating pagka-makabayan.

“Isa sa paraan para makita ang ating pagiging makabayan ay ang pag-gamit ng ating sariling wika sa komunikasyon.” Ayon pa sa kanya, malaki ang magiging epekto nito hindi lamang sa mga estudyante pati na rin sa mga gurong dalubhasa sa nasabing asignatura.

Search for dating alpabetong filipino:

dating alpabetong filipino-56

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “dating alpabetong filipino”